Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

#tytawe

Posts tagged as #tytawe on Instagram

109 Posts

Bois Y Frenni - Tyrfe Tawe @tytawe 27.9.19 Blas o berl o noson yng nghwmni’r criw o’r Gorllewin. Buodd na chwerthin ac fe fuodd yna grio chwerthin 😂. Noson wych o adloniant Cymraeg traddodiadol penigamp yn ychwanegu ar amrywiaeth nosweithiau misol criw Tyrfe Tawe yn y ganolfan. #tytawe #tyrfe #tyrfetawe #boisyfrenni #abertawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #hwyl #cymraeg
#tytawe
Os na lwyddoch chi i gyrraedd hwyl @sesiwnfawr penwythnos diwetha’ neu os oes ganddoch chi hiraeth am y penwythnos a fu,dewch draw i @tytawe nos Wener yma 26.7.19 i fwynhau gig Tyrfe Tawe yng nghwmni y cerddor gwerin aml-dalentog Gwilym Bowen Rhys. @pystpyst @ygigiadur #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #cerddoriaethfyw #acwstig #gwerin #cymraeg #nosonamddim #mynediadamddim #dysgucymraeg #abertawe #noswenermas
Ydy dy wep di ar y wal?! Wrth adnewyddu’r bar/ystafell waelod penderfynwyd creu wal o wynebau Tŷ Tawe i ddathlu’r prysurdeb a’r bobl sy’n creu’r gymuned a’r digwyddiadau Cymraeg hynny sy’n ein tynnu ynghyd yn ein Canolfan. Pan fyddi yno tro nesa’ cymer sbec i weld os wyt ti yno, neu sicrha y byddi yno pan awn ati i ychwanegu haen arall o luniau’n gofnod! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #walweps #wepwal #adnewyddu #murluniau #oriel #cymuned #cymunedgymraeg #abertawe #stori #hanes #digwyddiadau #cofnod #pobl #swansea #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #cortytawe #tyrfetawe #siopsiarad #sioptytawe #gwersicymraeg #cyrfemawrtyrfetawe
Ôl-fflach i noson Tyrfe Tawe arbennig yng nghwmni Tecwyn Ifan, Mai 2016. Yr ystafell yn orlawn, y gwrandawiad yn astud a’r awyrgylch yn un cynnes, braf a Chymraeg. #tytawe #canolfangymraegabertawe #canolfangymraeg #cymunedgymraeg #cymuned #abertawe #tyrfetawe #cymraeg #barnoswener #swansea #swanseawelshcentre #cerddoriaethfyw #acwstig #dysgucymraeg #inca #ydrefwen #efailwen
‘Allwedd Calon Cwrw Da’ medden nhw, a be’n well ar nos Wener na dewis o gwrw gorau dau fragdy lleol i dwymo’r galon! Cyrfe’r bragdy @tomoswatkinbrewery o Lansamlet sydd gennym yn bennaf yn y bar ac ambell botel gan @gowerbrewery o’r Gŵyr. Cyrfe penigamp - o’r rhai mwya’ golau hyd y rhai tywyll! Beth am ddod i roi cynnig ar un ryw nos Wener neu ar ddiwrnod gêm ryngwladol? #tytawe #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #cwrw #abertawe #bragdy #tomoswatkin #peint #gowerbrewery #cwrwlleol #cwrwcymreig #torrisyched #llymaid #potelogwrw #allweddcaloncwrwda #iechydda #dysgucymraeg #sgwrsgymraeg #swansea #barnoswener
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
Ers rhai blynyddoedd bellach mae criw @gomerseion wedi adleoli o’r hen addoldy yn Carleton Terrace ac yn un o ddefnyddwyr selog @tytawe . Yn ogystal â chwrdd ar y Sul, trefnir Cinio Capel yn rheolaidd, a chynhelir y nesa’ ddydd Sul yma 7.7.19 am 1pm. Croeso cynnes i bawb. #tytawe #capelgomer #canolfangymraeg #dysgucymraeg #defnyddiorgymraeg #defnyddiadygymraeg #manaddoli #addoldy #eglwysgymraeg #croesoibawb #abertawe #swansea.
Ar noson braf o haf, mi gafodd @meigwynedd groeso cynnes iawn @tytawe neithiwr. Gwych oedd clywed fersiynau acwstig o’i ganeuon, yr hen a’r newydd, a phawb yn gadael dan wenu. Noson Tyrfe Tawe i’w chofio! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #dysgucymraeg #cerddoriaeth #cerddoriaethfyw #nosonacwstig #abertawe #cymraeg #swansea #swanseawelshcentre
Yr annwyl @meigwynedd a’r hyfryd ‘Codi Cestyll’ yn swyno’r dorf gynnar ar ddechrau’r set heno yn noson Tyrfe Tawe. #tytawe #abertawe #tyrfe #tyrfetawe #canolfangymraeg #gig #gigcymraeg #swansea #swanseawelshcentre #meigwynedd #cymraeg
Siop Tŷ Tawe, Siop Gymraeg Abertawe ym mlaen y Ganolfan sy’n gwerthu gardiau cyfarch, llyfrau i bawb o bob oed, anrhegion ar gyfer pob achlysur, tegannau plant, nwyddau cartref, gemwaith, printiau lliwgar, crysau-t a llawer mwy. Oriau agor 10-5 Llun - Gwener, 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #abertawe #swansea #cymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #craft #crefftaucymraeg #crefftaucymreig
A dyna ni, yr ystafell yn barod i estyn croeso i wersi, gigs, criw’r Siop Siarad a chaffi CYD, Sesiwn Werin, nosweithiau comedi, Merched y Wawr, Clwb Gwawr, Clwb Llyfrau, Gym Gym Abertawe, tîm Rygbi a thîm pêl-rwyd Cymraeg y Brifysgol, clybiau chwarae amser gwyliau, clwb flogio, Capel Gomer, gemau’r Euros a’r 6 Gwlad, nosweithiau Tyrfe Tawe, darlith neu ddwy, lansio ambell lyfr... And that’s it, a welcome drink for some of the volunteer to celebrate that the multi-purpose room is completed and ready for many a visitor. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #abertaweambyth #canolfan #abertawe #swansea #swanseacitycentre
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Wynebau heddiw a ddoe Tŷ Tawe. Pan ddaeth hi’n fater o feddwl sut y byddai’n bosib rhoi stamp ar yr adeilad i ddangos i bawb mai Canolfan Gymraeg oedd hon, cysylltodd cyfaill i Dŷ Tawe, John Davies, ag artist ac fe weithiodd y ddau yn ddi-flino i weddnewid y wal fagnolia! Mae blaen y siop wedi newid dros y blynyddoedd hefyd... How do you tell people that Tŷ Tawe is Swansea’s Welsh Centre - put the dragon on it of course! #tytawe #canolfantytawe #cymraeg #abertawe #swansea #welshcentre #cymuned #canolfan #yfaner #draig #yddraiggoch #wal #graffiti #graffiticymraeg #balch #cymrydinesig #cymryabertawe #dysgucymraeg
Cofiwch fod @sioptytawe yn rhan o @tytawe Oriau’r siop yw 10-5 Llun-Gwener a 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. Dewch draw i weld y dewis eang o lyfrau, cardiau, nwyddau cartref, tegannau i blant ac anrhegion hyfryd sydd yno, rhywbeth at ddant bawb ac ar gyfer pob achlysur. @sioptytawe is located at the front of @tytawe and us open 10-5 Mon-Fri and 10-3.30 on Saturdays. Come and have a look at the range of cards, books and gifts available. #abertawe #tytawe #sioptytawe #cardiaucymraeg #gemwaith #nikipilkington #perthyn #llyfraucymraeg #anrhegion #tocynnaurhodd #cymraeg #cymraegiblant #dysgucymraeg #gifts #welshgifts #swansea
Awydd dysgu Cymraeg neu barhau i ddysgu? Beth am ddosbarth yma yn Nhŷ Tawe gyda @learncymraegaba Fancy learning Welsh or continuing on to the next level? Register now with @learncymraegaba and receive 20% off the price of the course. Some classes will be located here at @tytawe #abertawe #dysgucymraeg #cymraeg #tytawe #learnwelsh #learnwelshswanseabay #dysgucymraeg
Lluniau o lansiad llyfr ‘To Stand by the Sickbed’ a gynhaliwyd yn Nhŷ Tawe yn ddiweddar. Copiau o’r llyfr ar gael nawr @sioptytawe Pictures from the launch party of ‘To Stand by the Sickbed’ by Tom Davies at Ty Tawe, Swansea. Sadly, Dr Tom Davies died in January 2019 and didn't get to see his book published. Dr Rosina Davies, Tom's widow, and Dr Brinley Jones (who stepped in and edited the book) led the launch with speakers including Donal Williams, Kim Collins, Gareth Richards, Rhys Morgan and Brinley Jones. ‘A big thank you to the speakers, to Ty Tawe's staff and to all for attending.’ ‘Diolch enfawr i'r siaradwyr, i staff Tŷ Taw ac i bawb am fynychu.’ #lansiad #tostandbythesickbed #tytawe #abertawe #ylolfa #meddygaeth #meddygaethabertawe #haneslleol
Nos Iau yma - 27.6.19, bydd lansiad llyfr arbennig yn Nhŷ Tawe, sef barddoniaeth Gatalaneg gan Xavier Panades i Blas. Bydd darlleniadau o'r llyfr hwnnw a barddoniaeth Gernyweg gan Tim Saunders hefyd. Noson yn dechrau am 7pm. Mynediad am ddim. #tytawe #barddoniaeth #lansiad #cyfrol #catalaneg #cernyweg #cymraeg #amddim #digwyddiad #abertawe
Blŵs bore Llun wedi taro? Wel, dim ond 4 noson tan y penwythnos a gig nesa Tyrfe Tawe yng nghwmni Mei Gwynedd! Nos Wener, 28.6.19 Drysau: 8pm Pris: am ddim Tŷ Tawe, Abertawe (oes, mae gigs Cymraeg am ddim yn digwydd yn yr ail ddinas hefyd 😉) #cymraeg #gig #gigcymraeg #amddim #tytawe #meigwynedd #noswenerolapobmis
Oes gafr eto #oesgafreto #tytawe #swansea #harp
Cwrs Cymunedol Academi Hywel Teifi yn dechrau fory! Croeso i siaradwyr Cymraeg rhugl ac i ddysgwyr uwch #tytawe #llenyddiaethcymru #dcaba #prifysgolabertawe
Cookibods activity at Ty Tawe 31st July with Menter Iaith Abertawe Are you brave enough to take part in the Bushtucker trial?!! #siaradcymraeg #menterabertawe #tytawe #swanseafood #swansea #kidscookingclass #basicskills #dysgucymraeg #dysgwyr
Jacs yn Joio Noson Fawr LGBT Siaradwyr Andrew White o Stonewall Cymru, Huw 'Fash' Rees o Heno/Prynhawn da @huwfash , Jeremy Miles AC, Dafydd Williams Artist a Christian Webb Actifydd. Cerddoriaeth gyda @niem_band Fideo byw yn dechrau 7:30yh #abertawe #mia #tytawe #cymraeg #lgbt #siaradwyr #cerddoriaeth #noswener #radiod #mic #banerenfys #pride #gay #lesbian #trans #bisexual
Jacs yn Joio Noson Meic Agored heno yn dechrau 7:30yh. Cerddoriaeth gan @niem_band a Luke Clement. Fideo byw yn dechrau yn fuan. Jacs yn Joio Open Mic Night tonight starting at 7:30pm music by @niem_band and Luke Clement. Live stream starting soon. #tytawe #menteriaith #menterabertawe #cerddoriaeth #cymru #band #canu #cymraeg #joio #nosgwener #music #wales #songs #fun #welsh #fridaynight #fridayfeeling