Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

#hyfforddiant

Posts tagged as #hyfforddiant on Instagram

243 Posts

Gŵyl Pêl Droed Dyffryn Cledlyn prynhawn ma! ⚽️ Dyffryn Cledlyn’s football festival this afternoon! ⚽️ #actifiti #chwaraeon #sports #schoolsports #partiplant #kidsparty #schoolparty #weddingentertainment #kidsentertainment #chwaraeoniblant #hyfforddiant #training
We have an action packed training session tonight. And a we are really excited to do our team photo in our new kit. We will be in Uplands from 6:30 tonight training starts 6:45 - 8:30 As always we are always welcome to anybody new to Rugby or just wants to get involved in a team again. We would love to see your faces down tonight! #yasssss #vikings #swansea #rugby #community #southwales #igr #training #newseason #comeon #uplands #wales #gayrugby #rugby #rollcall #fitness #fun #workout #welsh #gayrugby #inclusiverugby #heno #hyfforddiant #abertawe Photo @ian_gar x
Mae Emily wedi bod yn brysur yn mynychu hyfforddiant cofrestru yn ddiweddar / Emily has recently been busy attending registration training #cynlluniauyfory #hyfforddiant
Chydig o ddyddiau poeth iawn i rai o’n swyddogion oedd ar hyfforddiant trefn gyhoeddus 🔥🥵 . #hyfforddiant #plismona JobLikeNoOther #heddlu #heddlugogleddcymru #gogleddcymru
Y cwrs nesaf #abgc #cyllidireolwyr @BangorUni yn dechrau ar 19 Medi. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch nwba@gllm.ac.uk #hyfforddiant #busnes #nwalestweetsuk #eufundscymru #teamnorthwales #cyllid
Our Employment and Training Service for adults with disabilities is set to host a summer fair this Friday (9th August). - Bspoked Enterprises is inviting you to come and view the handcrafted products created by people who attend the service. https://www.npt.gov.uk/1410?pr_id=6269 - - Mae ein gwasanaeth cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer oedolion ag anableddau'n paratoi i gynnal ffair haf. - Mae Bspoked Enterprises yn gwahodd chi i ddod i weld y cynnyrch a wnaed â llaw ganddo. https://www.npt.gov.uk/1410?pr_id=6269&lang=cy-gb _______________________________________________________ #bspokedenterprises #employment #training #service #adults #disabilities #summerfair #handcraft #tables #chairs #painting #birdhouse #gwasanaeth #cyflogaeth #hyfforddiant #oedolion #anableddau #ffairhaf
Ydych chi yn yr Eisteddfod eleni? Dewch draw i weld ni yn stondin Gwe Cambrian Web, sef 329. Gallwn helpu gyda pob math o bethau, fel marchnata digidol, cyfryngau cymdeithasol, hyfforddiant a mwy. Arwain, nid dilyn. Are you at the Eisteddfod in Llanrwst this year? Come over and see us at stand 329. We can help you with all sorts - from general digital marketing, social media management, training and more. Lead, not follow. #eisteddfod2019 #steddfod2019 #llanrwst #gogleddcymru #nationaleisteddfod #sirconwy #conwy #digitalmarketing #wales #websites #socialmedia #facebook #twitter #instagram #training #hyfforddiant #yagym #cymraeg #gwecambrianweb #digida
Have a passion for Sports? Join us this September to study a Sport & Coaching course or at our Rugby, Football & Netball Academies . . . . #rugby #rygbi #football #peldroed #netball #pelrhwyd #sport #chwaraeon #coaching #hyfforddiant #bridgendcollege #colegpenybont #beallthatyoucanbe #byddwchynbopethygallwchfod #beyourbestversion #dyfersiwnorau
Great caring for sculpture training course today - thank you @artukdotorg! Cwrs hyfforddiant ar sut i ofalu am gerfluniau - diddorol a defnyddiol. #sculpture #sculpturecare #sculptureconservation #museum #museumconservation #preventivecare #preventiveconservation #collections #artuk #training #hyfforddiant #hyfforddiantstaff #amgueddfeydd #amgueddfa #cerflun #cerflunwaith #cerfluniau #casgliadau #casgliadamgueddfa
Wythnos gyntaf hyfforddiant Cŵn Cefnogol yr Heddlu Arfog ac fe ddaru’r 2 gi basio 🐾👍🏻 . #cŵnheddlu #hyfforddiant #heddluarfog #pawennauarbatrôl #gogleddcymru #sirgaer
BYW’N IACH Staff Byw’n Iach yn derbyn hyfforddiant Parkinson’s gan Ffion Jones, Ymarferydd Parkinson’s Arbenigol yn BCUHB! Byw’n Iach staff receiving Parkinson’s training from Ffion Jones, Specialist Parkinson’s Practitioner in BCUHB! @byw_yn_iach @cyngorgwyneddcouncil #bwrddiechydprifysgolbetsicadwaladr #hyfforddiant #training #parkinsonsdisease #parkinsonsexercise
Rheola dy yrfa! Rydym yn rhoi cyngor a gwybdoaeth am #swyddi, #gyrfaoedd #dysgu neu #hyfforddiant Ffôn 0800 028 4844 llinell ar agor tan 6pm.
I love this quote, it used to be pasted up in the reprographics room in the school I used to work at. It always struck a cord and reminded me to always (try at least!) act through kindness as you never know what impact you will have on somebody’s day. #kindness #autism #autismwales #autismtraining #dyslexia #mayaangelou #wales #hyfforddiant #awtistiaeth #dyslecsia #
Thanks to all Ambassadors and pupils from local school who anticipated in today’s Anti Bullying Training with @dianaaward . . . . #antibullying #gwrthfwlio #training #hyfforddiant #ambassadors #llysgehadon #schools #ysgolion #beallthatyoucanbe #byddwchynbopethygallwchfod #beyourbestversion #dyfersiwnorau
El último día de formación en la escuela. El último almuerzo. Todo lo bueno se termina. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y éste día ya llegó.. #escolesvelles# a la Bisbal D'Empordà. #compañero# #mate# #compagnon# #kumpel# #partner# #kumppani# #hyfforddiant# #koulutus# #ausbildung# #formation# #training# #formacion# #formacionestudiar# #treinamento# #almuerzo# #almoço# #lunch# #mittagessen# #dejeuner# #pranzo#
Criw Ysgol Ardudwy wedi gweithio'n galed ddoe i fyny Cadair Idris yn y tywydd garw ar eu hyfforddiant alldaith Gwobr Dug Caeredin - Roedd pawb yn soggy erbyn y diwedd ond mwynhaodd pawb beth bynnag 💪🌧😁 Hoffwn ni ddiolch i Sion Lloyd o @urddawyragored am ddarparu hyfforddiant gwych i'r grŵp 👏 Pob lŵc i chi gyd wrth gwblhau eich gwobrau 😆😆.⠀ .⠀ A group from Ysgol Ardudwy worked hard in the poor weather yesterday at Cadair Idris on their Duke of Edinburgh Award expedition training - Everyone ended up very soggy but enjoyed themselves regardless 💪🌧😁 We would like to thank Sion Lloyd from @urddawyragored for providing a great training to the group 👏 Good luck to you all in completing your awards 😆😆.⠀ .⠀ @dofewales @dofeuk .⠀ .⠀ #ieuenctidgwynedd #gwyneddyouth #gwynedd #ysgolardudwy #cadairidris #dofe #gwobrdugcaeredin #dukeofedinburghaward #gwobr #award #expedition #hyfforddiant #training #poblifanc #youngpeople #sgiliau #skills #gwaithieuenctid #youthwork
Datblygiad gwych ar ein diwrnod #hyfforddiant #ceufadmor ar #yfenai heddiw. Good #skill and #confidence #development during our #movingwater #coached #seakayaking day today. Well done! #discovercymru #visitanglesey #getoutside #kayaking
Wythnos yma mae ein gwirfoddolwyr yn ymweld a’r stiwdio cadwraeth am hyfforddiant loywi yn trin a thrafod a phecynnu dogfennau. ********** This week our volunteers are visiting the conservation studio for refresher training on document handling and packaging. #volunteers #volunteering #gwirfoddolwyr #gwirfoddoli #welovevolunteers #conservation #archiveconservation #cadwraeth #training #hyfforddiant
Wedi joio mas draw heddiw yn @s4c yn @yr_egin Llongyfarchiadau pawb am pasio cwrs Lefel 3 Cymorth cyntaf yn rhwydd. Neis fod nol West 😁 Enjoyed being back west today at S4C. Well done everyone for passing their Level 3 Emergency First Aid at Work course so easily. #cymorthcyntaf #hyfforddiant #firstaid #training
Sir @stifyn1 yn aros i griw Blwyddyn 1 fentro mewn i’r pair! #ydiwydiant #mentora #gwaith #hyfforddiant #datygu
Sir @stifyn1 yn aros i griw Blwyddyn 1 fentro mewn i’r pair! #ydiwydiant #mentora #gwaith #hyfforddiant #datygu
Diolch yn fawr iawn i Gwydion o @urddawyragored am ddarparu hyfforddiant i'n griw o Ysgol Eifionydd, Porthmadog tuag at eu halldaith Gwobr Dug Caeredin - Roedd hi'n ddiwrnod braf ar gyfer o! 🌞🌞 Gobeithio bo' chi gyd yn barod ar gyfer yr un go iawn 😆 . Thank you very much to Gwydion from @urddawyragored for providing training to our crew from Ysgol Eifionydd, Porthmadog towards their @dofeuk Award expedition - It was a lovely day for it! 🌞🌞 Hopefully you all feel prepared for the real thing 😆 . @dofewales . #ieuenctidgwynedd #gwyneddyouth #gwynedd #porthmadog #ysgoleifionydd #dofe #gwobrdugcaeredin #dukeofedinbughaward #gwobr #award #expedition #hyfforddiant #training #poblifanc #youngpeople #sgiliau #skills #gwaithieuenctid #youthwork
Due to cross college staff training, there will be no teaching for any full time FE learners on Tuesday 7th of May! • • • #training #crosscollege #hyfforddiant
What a great way to finish a busy week. Teaching these 11 characters from @mentergsg very happy to say you passed your exams easily and have achieved your Level 3 Emergency First Aid At Work. 👏 Na ffordd i gorffen wythnos fishi, dysgu'r strabs yma o @mentergsg wedi joio mas draw. Da iawn pawb am pasio arholiad chi yn rhwydd ac cael cymhwyster lefel 3 Cymorth Cyntaf mewn argyfwng. 👏 #firstaid #cymorthcyntaf #training #hyfforddiant #plentyoflaughs
Wedi mwynhau dysgu cwrs cymorth lefel 3 wythnos yma yn yr @henlyfrgell i staff Comisiynydd y Gymraeg. Pawb wedi pasio yn rhwydd gyda marciau uchel a dangos sgiliau da. Diolch yn fawr i Leanne o @mentercaerdydd am trefnu #hyfforddiant
Pleasure to teach this group of wonderful ladies from Ysgol Sion Cwilt and Ysgol Gynradd Aberaeron our Emergency First Aid for School Staff course. Thank you for looking after me 😁 Pleser I dysgu'r staff o ysgol Sion Cwilt and Ysgol Gynradd Aberaeron ein cwrs cymorth cyntaf i staff ysgol. Diolch am edrych ar ol fi merched 😁 #firstaidtraining #cymorthcyntaf #hyfforddiant

Loading