Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

#gweithdaidawns

Posts tagged as #gweithdaidawns on Instagram

71 Posts

Wythnos i heddiw fydd gweithdy Kinky Boots efo George Grayson yng Ngogledd Cymru! Mae yna lefydd ar gael os ydych heb fwcio eto! Mae am fod yn brynhawn gwych! Peidiwch â cholli allan. Cysylltwch efo ni i fwcio. πŸ’ƒπŸ•ΊπŸ’ƒπŸ•Ί Week today @george_grayson19 will be here in North Wales teaching a @kinkybootsuk workshop! We still have spaces available if you haven't booked yet! It is going to be an amazing afternoon. Get in touch to book πŸ’ƒπŸ•ΊπŸ’ƒπŸ•Ί #dawns #dance #gogleddcymru #northwales #dawnsio #dancing #theatrgerddorol #musicaltheatre #kinkybootsthemusical #kinkyboots #llandudno #colwynbay #rhosonsea #bangor #rhyl #llanrwst #cyfleoedd #training #hyfforddiant #opportunities #gweithdaidawns #danceworkshops #venuecymru #
*******ANNOUNCEMENT******* February 10th 2019 2.30pm-5pm Assistant dance captain from the musical Kinky BOOTS, @george_grayson19 will be coming to The Hub while he is in Llandudno on tour for a fabulous Kinky Boots workshop. This workshop is for ages 11+. No upper age limit. Price is £28. Non refundable deposit payable to secure a space (you are more than welcome to pay the full amount when you book too) This will be £14. If paying deposit only the remainder will be payable 24 hours prior to the workshop through bank transfer (preferably) or PayPal. #dance #danceworkshops #gogleddcymru #dawnscymru #dancewales #kinkybootsthemusical #danceworkshop #gweithdaidawns #cyfleoedd #opportunities #hyfforddiant #training #dawns #llandudno #conwy #venuecymru #bangor #caernarfon #rhyl #prestatyn #colwynbay #rhosonsea #musicaltheatre #theatrgerddorol #llanrwst #theatre #theatr
Cyhoeddi gweithdy cyntaf 2019 heno 'ma!! Announcement for our first workshop of 2019 is coming this evening!! #dawns #dance #gweithdaidawns #danceworkshops #cyfleoedd #opportunities
Diolch yn fawr iawn I @mrkanericca am fore gwefreiddiol o ddawnsio dydd Sul! Pawb wrth eu boddau! Edrych ymlaen at dy weld y flwyddyn nesaf 😍 Big thank you to Kane D. Ricca for a fabulous morning of dance on Sunday! Everyone loved it! Looking forward to seeing you next year 😍 #dawns #dance #dancersofinstagram #gogleddcymru #llandudno #rhosonsea #colwynbay #rhyl #dawnsiomasnachol #dawnsiotap #commercialdance #tapdance #bangor #anglesey #gweithdaidawns #danceworkshop #danceuk #dancewales #dawnscymru #cyfleoedd #opportunities #training #hyfforddiant #balletworkshop #northwales #caernarfon #prestatyn
Diolch mawr i @rosealiceofficial am ddod i Ogledd Cymru i gynnal gweithdy bale! Pawb wedi mwynhau yn arw ac yn edrych ymlaen ata ti yn dod yn ol yn y dyfodol agos 😊 Huge thank you to Rose Alice for coming ti North Wales to teach a ballet workshop! Everyone really enjoyed themselves and learnt a lot during the afternoon. Looking forward to you coming back in the near future 😊 #dawns #dance #dancersofinstagram #gogleddcymru #llandudno #rhosonsea #colwynbay #rhyl #ballet #bangor #anglesey #gweithdaidawns #danceworkshop #danceuk #dancewales #dawnscymru #cyfleoedd #opportunities #training #hyfforddiant #balletworkshop #northwales #caernarfon #prestatyn
Heddiw ydy gweithdy olaf y flwyddyn!! Mae yna dal chydig o lefydd ar ol!! Dewch i ddawnsio efo @mrkanericca a @rosealiceofficial Today is the final workshop of the year!! There are still some spaces left!! Come train with @mrkanericca and @rosealiceofficial dawns #dance #cyfleoedd #opportunities #gogleddcymru #northwales #llandudno #colwynbay #conwy #rhosonsea #caernarfon #bangor #anglesey #rhyl #prestatyn #dancersofinstagram #tapdance #ballet #commercialdance #danceuk #dawnscymru #dancewales #gweithdaidawns #danceworkshop
Ydych chi wedi bwcio ar gyfer fory? Cysylltwch i sicrhau eich lle 😍😍 Have you booked for tomorrow? Contact us to secure your space 😍😍 #dawns #dance #cyfleoedd #opportunities #gogleddcymru #northwales #llandudno #colwynbay #conwy #rhosonsea #caernarfon #bangor #anglesey #rhyl #prestatyn #dancersofinstagram #tapdance #ballet #commercialdance #danceuk #dawnscymru #dancewales #gweithdaidawns #danceworkshop
Throwback to the juniors class with @mrkanericca at The Hub’s launch back in February 2018 #repost @yrhwbthehub with @get_repost ・・・ Plant iau yn gwneud dawnsio masnachol heddiw. Juniors in commercial today with @mrkanericca #dawns #dance #dawnscymru #dancewales #gogleddcymru #northwales #hyfforddiant #training #gweithdaidawns #danceworkshops #conwy #masnachol #commercialdance
Fideo arall o brynhawn ddod efo Kane Silver. Pawb wedi mwynhau yn arw! Another video from yesterday afternoon with Kane Silver! Everyone really enjoyed themselves! @mrballchange @theinsandouts_ #dawns #dance #gogleddcymru #northwales #dancersofinstagram #dawnsio #dancing #rhosonsea #llandudno #conwy #cyfleoedd #opportunities #hyfforddiant #training #bridgingthegap #pontiorbwlch #dawnscymru #dancewales #danceuk #kanesilver #theinsandouts #welsh #cymraeg #choreography #dawnsiomasnachol #commercialdance #gweithdaidawns #danceworkshops
Pwy sydd heb fwcio eto? Dyma Kane Silver efo neges i chi gyd πŸ™‚ Who hasn’t booked yet? Here is Kane Silver with a message for you all πŸ™‚ @mrballchange @theinsandouts_ #dawnsio #dancing #dawns #dance #commercialdance #dawnsiomasnachol #llandudno #conwy #rhosonsea #gogleddcymru #northwales #venuecymru #cyfleoedd #opportunities #yrhwbthehub #pontiorbwlch #bridgingthegap #gweithdy #workshop #gweithdaidawns #danceworkshops
Adiwch ni ar snapchat i weld cyhoeddiadau a fideos... Add us on snapchat to see announcements and videos... #snapchat #cymru #wales #dance #dawns #dawnsio #dancing #gogleddcymru #northwales #cymraeg #welsh #llandudno #conwy #rhosonsea #gweithdaidawns #danveworkshops #danceuk #danceislife #opportunities #cyfleoedd #hyfforddiant #training
Lukas yn dangos sut mae gwneud 😍 @lukasmcfarlane_ showing them “how it’s done” 😍 #dawnscymru #dancewales #cyfleoedd #opportunities #lukasmcfarlane #llandrilloynrhos #lukasmcfarlanecreative #dawnsio #dancing #conwy #llandudno #gweithdaidawns #danceworkshops #hyfforddiant #training #cleanbandit #demilovato #solo @cleanbandit @ddlovato
Cystadleuaeth arall ar y gorwel! Gwyliwch allan am y cyhoeddiad bore yfory! Ar facebook! Another competition is on the horizon! Keep a look out for an announcement tomorrow morning! On facebook! www.facebook.com/yrhwbthehub #cystadleuaeth #competition #facebook #dawns #dance #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #hyfforddiant #training #cymru #wales #gogleddcymru #northwales
@laytonwilliams @dancewithlayton @prosfromtheshows 26ain Awst Gweithdy Billy Elliot (Grwp Iau) 11.30yb-1yh Dawnsio Masnachol a Lyrical (Grwp Hyn) 1yh-3yh 26th August Billy Elliott Workshop (Juniors) 11.30am-1pm Commercial and Lyrical (Seniors) 1pm-3pm Cysylltwch i fwcio Get in touch to book #gwyliauhaf #summerholidays #gweithdaidawns #danceworkshops #dawns #dance #dawnsio #dancing #gogleddcymru #northwales #dawnscymru #dancewales #dawnsdu #danceuk #hyfforddiant #training #cyfleoedd #opportunities #conwy #prosfromtheshows #dancewithlayton #laytonwilliams #dawnsiolyrical #lyricaldance #dawnsiomasnachol #commercialdance #rhosonsea #llandrilloynrhos
@nader_musharbash @nmchoreography 4ydd Awst 1yh-5yh Hip hop, dawnsio masnachol, popio a locus 4th August 1pm-5pm Hiphop,Commercial, popping and locking Cysylltwch i fwcio Get in touch to book #gwyliauhaf #summerholidays #gweithdaidawns #danceworkshops #dawns #dance #dawnsio #dancing #gogleddcymru #northwales #dawnscymru #dancewales #dawnsdu #danceuk #hyfforddiant #training #cyfleoedd #opportunities #conwy #hiphop #dawnsiomasnachol #popio #locio #commercialdance #poppingdance #lockingdance #rhosonsea #llandrilloynrhos
Peidiwch ag anghofio rhoi cais ar y gystadleuaeth sydd yn cau yfory. Gweithdy pedair awr am ddim efo Nader Musharbash ar y 4ydd Awst 😍😍Ewch draw at ein tudalen Facebook i gystadlu Don’t forget to enter our competition which closes tomorrow. Four hour workshop for free with Nader Musharbash on 4th August 😍😍 Head over to our Facebook page to enter #cystadleuaeth #competition #facebook #dawns #dance #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #hyfforddiant #training #cymru #wales #gogleddcymru #northwales
Wythnos i heddiw fydd @nmchoreography yma yng Ngogledd Cymru i rannu ei wybodaeth cyfoethog am y diwydiant perfformio. Mi fydd yna wersi dawns masnachol, hiphop, popio a locio :) Cysylltwch i fwcio eich lle rwan! Week today @nader_musharbash will be here in North Wales to share his rich knowledge about the performing industry. There will be commercial, hiphop, popping and lockinh classes :) Send a message to book your space now! #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #dawnsio #dance #gogleddcymru #northwales #conwy #bridgingthegap #pontiorbwlch #hyfforddiant #training #hiphop #dawnsiomasnachol #dawnsiohiphop #commercialdance #poppingdance #lockingdance
Diwrnod braf o haul heddiw! Llun grwp o prynhawn yma efo Lauren Gore. Wnes i anghofio cael llun bore ma yn anffodus. Lovely sunny day today! Photo of the group this afternoon with Lauren Gore. I forgot to take a photo of this morning’s group unfortunately. #gweithdythriller #thrillerworkshop #thrillerlive #llandudnojunction #cyfforddllandudno #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #dawnsio #dance #gogleddcymru #northwales #conwy #bridgingthegap #pontiorbwlch #hyfforddiant #training
***HEDDIW*** Gweithdy tap efo Lauren Gore 10yb-12yh ac ar ol cinio gweithdy Thriller Live 12.45yh-2.45yh. Dewch draw os dydych chi ddim yn brysur. Mae gennym ni le dal i fod! **TODAY** Tap workshop with @laurengore23 10am-12pm followed by a Thriller Live workshop 12.45pm-2.45pm. Come along if you aren’t busy. We still gave some space left! Please note change of venue for this event. It is being held at the Memorial Hall in Llandudno Junction. See you there!!! #dawnsiotap #gweithdythriller #tapdance #thrillerworkshop #thrillerlive #llandudnojunction #cyfforddllandudno #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #dawnsio #dance
Os dydych heb weld eto,mae gennym gystadleuaeth draw ar Facebook!! Rhowch gais I mewn! We have another competition on Facebook! Check it out! Gweithdy am ddim efo Nader Musharbash sydd yn y DU ar daith dros yr Haf. Free workshop with @nader_musharbash @nmchoreography who is on tour in the U.K. this summer. #cystadleuaeth #competition #gweithdaidawns #danceworkshop #poppingdance #lockingdance #hiphop #commercialdance #rhyngwladol #international #dawns #dance #gogleddcymru #northwales #rhosonsea #conwy #ennill #win
Dydd Iau yma!! Dewch i ddawnsio efo ni yn Yr Hwb! Cyfle gwych i ddawnsio efo aelod proffesiynol o’r diwydiant perfformio. Daliwch i fynd efo’r hyfforddiant yn ystod y gwyliau. This Thursday! Come and dance with us at The Hub. Excellent opportunity to dance with a performing industry professional. Keep up with your training during the holidays. @laurengore23 #dawns #dawnstap #dance #tapdance #gogleddcymru #northwales #conwy #dawnscymru #dancewales #gweithdaidawns #danceworkshop #thrillerlive #musicaltheatre #hyfforddiant #training #cyfleoedd #opportunities
****SUMMER WORKSHOP**** Saturday 4th August The Hub will be hosting Nader Musharbash @nader_musharbash All the way from Dubai!!There will be four one hour classes all various styles. These classes will be for all ages but dance experience necessary. A resume that many are envious of, Nader originally from the UK is the only choreographer in the Middle East who has worked with world famous artists such as Rita Ora, Beyoncé, Pink, as well as major TV productions; X Factor, Brit Awards and the MTV Awards (to name but a few!) He is internationally renowned for his craft and style, with his impressive reputation taking across the globe to perform, choreograph, direct and teach thousands of professional dancers and students of all ages. His coaching technique commands attention and discipline, but expressed with charm and affable enthusiasm, making him a highly favourable Choreographer and Creative Director in the dance world. Having resided in the UAE for only a handful of years, Nader has held the lead dance teacher and examiner position for UDO Academy Dubai at Gems Wellington, Silicone Oasis, whilst maintaining his own UAE based training and productions, plus his international work with his UK/European counterparts. He has also choreographed Sony Music Middle East’s homegrown acts, Nathalie Saba and The Five, as well as releasing a choreography video for Europe’s leading street dance community, WhoGotSkillz. He’s launched products for designer brands, creative TV Commercials and other show-stopping performances for local agencies worldwide. £15 per class or £40 for all four classes 1pm-5pm Hip hop, popping, locking and commercial #dawns #dance #gweithdaidawns #danceworkshop #hiphopdance #poppingdance #lockingdance #commercialdance
Ewch draw at ein tudalen Facebook i rhoi cais ar ein cystadleuaeth! Os dydych chi ddim ar Facebook gofynnwch i’ch rhieni drio ar eich rhan. Head on over to our Facebook page to try our competition! If you’re not on Facebook ask your parents to try on your behalf. #cystadleuaeth #competition #facebook #dawns #dance #gweithdaidawns #danceworkshop #cyfleoedd #opportunities #hyfforddiant #training #cymru #wales #gogleddcymru #northwales
I am pleased to announce our next summer workshop announcement is a gentleman you all know and love. I am extremely honoured to have the amazingly talented Lukas McFarlane @lukasmcfarlane_ coming to North Wales to teach at The Hub on Friday August 17th! He will be teaching a contemporary and commercial dance class. Each class will end with a question and answer session. Times of class are 1pm-5pm. Each class will be £25 per person (£50 for both classes). This is a fabulous opportunity for every single dancer in North Wales!! I will be very surprised if you don't know who Lukas is but just in case here is his bio with his many many accomplishments and credits ❀️❀️ Lukas McFarlane is a 24-year-old Creative/Choreographer/Dancer from Canada. He was crowned the UK and Ireland’s best dance act, winning Sky1’s hit TV show, ‘Got to Dance’ in 2013. McFarlane captured the hearts of the nation with an emotional and very innovative performance receiving a standing ovation and rave reviews from all three judges. Before this however, Lukas worked with such artists as Carly Rae Jepson, Taylor Swift and Celine Dion and danced on shows such as Eurovision and X Factor. Lukas McFarlane is fast becoming a well-known and widely respected creative artist working as assistant creative director to none other than Brian Friedman on The X Factor as well as choreographing on the show. That’s not the only show Lukas has choreographed for, working on ITV’s The Voice as well as working with global brands such as GAP and UNIQLO and choreographing for international artists such as Vance Joy, Hayden Calnin, and Gabrielle Aplin. He has also assisted for So You Think You Can Dance in Canada and USA, and choreographed for the show himself in both Poland and Portugal. He is also well versed in creating live shows to audiences of more than 60 thousand at events like British Summer Time Hyde Park and regularly shares his passion for teaching all over the World. Lukas is Founder

Loading