Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

#capelyorath

Posts tagged as #capelyorath on Instagram

44 Posts

Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffee morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels#ystradgynlais
Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffi morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels
Llongyfarchiadau i Catrin Jones. Aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Yorath Cwmgiedd am raddio o Brifysgol Aberystwyth a 2:1 yn ei gradd Hanes. Phob bendith i ti wrth i ti gychwyn tuag at y dyfodol Catrin. #graddio #graduated #bahonours #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #prifysgolaberystwyth #hanes #history #cymru #wales #dyfodol #future #jeremiah2911 #ebcpcwtaweneddacrai
Llongyfarchiadau i Catrin Jones. Aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Yorath Cwmgiedd am raddio o Brifysgol Aberystwyth a 2:1 yn ei gradd Hanes. Phob bendith i ti wrth i ti gychwyn tuag at y dyfodol Catrin. #graddio #graduated #bahonours #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #prifysgolaberystwyth #hanes #history #cymru #wales #dyfodol #future #jeremiah2911 #ebcpcwtaweneddacrai
Blodau er cof am aelod ffyddlon i’r capel, y diweddar Moira Griffiths. Flowers in memory of the late Moira Griffiths, a very loyal member of the chapel. Penblwydd Hapus Moira 🌼🌸🌺#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Pregethu yn y capel hyfryd hwn heno sef Capel Yorath, Cwmgiedd. #gairduw #godsword #truth #gwirionedd #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #thebible #ybeibl #godshouse #tyduw #ebcpcwtaweneddacrai
Penblwydd Hapus iawn i Catrin Jones a ddathlodd ei phenblwydd yn 21 ddoe. Mae Catrin yn aelod ffyddlon yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Mae hi wastad yn barod i rhoi ei gorau mewn unrhyw sefyllfa yn y capel.#penblwydd #21 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Penblwydd Hapus iawn i Catrin Jones a ddathlodd ei phenblwydd yn 21 ddoe. Mae Catrin yn aelod ffyddlon yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Mae hi wastad yn barod i rhoi ei gorau mewn unrhyw sefyllfa yn y capel.#penblwydd #21 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Dyma fideo o un o’r emynau cafodd ei ganu o yn wasanseth Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Here’s one video of a hymn sung at the World day of Prayer service which took place in Yorath Chapel Cwmgiedd. #capelyorath #cwmgiedd #worlddayofprayer #dyddgweddirbyd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai#emynau #hymns #canuclodidduw#singingpraisestogod #christianity
Dyma fideo o un o’r emynau cafodd ei ganu o yn wasanseth Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Here’s one video of a hymn sung at the World day of Prayer service which took place in Yorath Chapel Cwmgiedd. #capelyorath #cwmgiedd #worlddayofprayer #dyddgweddirbyd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai#emynau #hymns #canuclodidduw#singingpraisestogod #christianity
Peth Lluniau o Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle neithiwr yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Some photos of the World day of Prayer which took place last night in Yorath Chapel Cwmgiedd.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #dyddgweddirbyd #worlddayofprayer #ebcpcwtaweneddacrai #christianprayer #christianity #powerofprayer #godisgood #duwcariadyw
Peth Lluniau o Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle neithiwr yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Some photos of the World day of Prayer which took place last night in Yorath Chapel Cwmgiedd.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #dyddgweddirbyd #worlddayofprayer #ebcpcwtaweneddacrai #christianprayer #christianity #powerofprayer #godisgood #duwcariadyw
Dydd Gweddi’r Byd - Mawrth 1af am 6 yh yn Capel Yorath.(Cylch Capeli/Eglwysi Ystradgynlais) Croeso cynnes i bawb!! World Prayer Day - 1st of March at 6 pm in Capel Yorath. (Ystradgynlais Area Chapels/Churches. A warm welcome to all!! #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #worldprayerday #dyddgweddirbyd #mawrth1af #march1st #ebcpcwtaweneddacrai #godisgreat #maeduwyndda
Dydd Gweddi’r Byd - Mawrth 1af am 6 yh yn Capel Yorath. Croeso cynnes i bawb!! World Prayer Day - 1st of March at 6 pm in Capel Yorath. A warm welcome to all!! #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #worldprayerday #dyddgweddirbyd #mawrth1af #march1st #ebcpcwtaweneddacrai #godisgreat #maeduwyndda
Gwasanaeth Carolau Capel Yorath Chapel Carol Service. 23/12/18 Hark the Herald/ Clywch Lu’r Nef 🎶 , Gwasanaeth Carolau Capel Yorath Chapel Carol Service. Tawel Nos/Silent Night🎶, Gwasanaeth Carolau Capel Yorath Chapel Carol Service. Wele’n gwario🎶 #carolau #christmascarols #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #cymraeg #nadolig #christmas #canu #singing #ebcpcwtaweneddacrai
Bore Coffi llwyddianus arall yng Nghapel Yorath Cwmgiedd. Diolch i’r Cownselydd Mr Huw Williams am siarad gyda ni am newyddion yr ardal. Mae bore coffi bob bore ddydd Mawrth am 10:30 yn CapelYorath, croeso cynnes i bawb. Digwyddodd y bore coffi yma nôl yn mis Tachwedd 2018. Another succesful Coffee morning at Yorath Chapel. Many thanks to Cllr Huw Williams for speaking to us on local issues. There is a coffee morning every Tuesday morning at the chapel. A warm welcome to all. Thos coffeemorning took place in November 2018 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #fellowship #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning
Dyma lun o’r bwyd rhoiodd aelodau Capel Yorath ar gyfer gwasanaeth y cynhaeaf ym mis Hydref 2018- er mwyn ei rhoi i Fanc Bwyd Ystradgynlais (yn Eglwys Saron). Here’s a photo of the food given at the Harvest service by members of the congregation at Yorath Chapel towards the Ystradgynlais food bank (Saron Church) back in October 2018. #food #foodbank #godsheart #capelyorath #godslove #cariaddduw #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai #foodbank #bancbwydystradgynlais
Digwyddodd y digwyddiad hyfryd yma nôl ym Mis Medi y llynedd yng Nghapel Yorath Cwmgiedd. This wonderful event took place last September in Yorath Chapel Cwmgiedd. Fe ddaeth dros 50 o bobl a codi sŵm sylweddol ar gyfer elusen Sepsis Uk. Over 50 people came and a substantial sum was raised for Sepsis Uk.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #sepsisuk #godisgood #afternoontea #ebcpcwtaweneddacrai
Ddim Cweit y Sydney Harbour Bridge ond dyma fi yn neud y Capel Yorath Facebook Challenge o ganu Calon Lân i dôn The Rose. Not quite the Sydney Harbour Bridge but hear I am doing the Yorath Facebook Challenge to the tune of The Rose. Get your videos in/Danfonwch eich fideos mewn nawr!!!!👍.#notthesydneyharbourbridge #livingroom #yorath #capelyorath #cwmgiedd #calonlan #therose #gairduw #godisgood #yorathfacebookchallenge #welshrevival #revival #ebcpcw #welsh #cymraeg #canu #singing #ebcpcwtaweneddacrai #therose #songs #powerfulwords
Ddim Cweit y Sydney Harbour Bridge ond dyma fi yn neud y Yorath Facebook Challenge o ganu Calon Lân i dôn The Rose. Not quite the Sydney Harbour Bridge but hear I am doing the Yorath Facebook Challenge to the tune of The Rose. Get your videos in/Danfonwch eich fideos mewn nawr!!!!👍.#notthesydneyharbourbridge #livingroom #yorath #capelyorath #cwmgiedd #calonlan #therose #gairduw #godisgood #yorathfacebookchallenge #welshrevival #revival
#salm19:14 #capelyorath #cwmgiedd #gairduw
Gwasanaeth Cyntaf y flwyddyn newydd yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. The first service of the new year in Yorath Chapel, Cwmgiedd. #capelyorath #gwasanaethcyntafyflwyddynnewydd #cwmgiedd #gairduw

Loading