Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

Siop Tŷ Tawe

Instagram photos and videos at Siop Tŷ Tawe

A welsoch chi’r erthygl am Elis James yn y Guardian yn ddiweddar? Bu’n sôn am newid iaith ei stand yp o’r Saesneg i’r Gymraeg ac roedd yn cofio mai yn Abertawe, (Tŷ Tawe) y cafodd yr ymateb wnaeth roi’r wefr o berfformio yn y Gymraeg iddo...’It really clicked for the first time at a show in Swansea, and I drove home, banging the dashboard of my car with delight.’ Edrychwn ymlaen yn fawr i’w groesawi yn ôl i Dŷ Tawe ar yr 2il o Dachwedd. Cysylltwch ar siop i weld os oes tocyn ar ôl ar gyfer y noson hon - £10.
Bois Y Frenni - Tyrfe Tawe @tytawe 27.9.19 Blas o berl o noson yng nghwmni’r criw o’r Gorllewin. Buodd na chwerthin ac fe fuodd yna grio chwerthin 😂. Noson wych o adloniant Cymraeg traddodiadol penigamp yn ychwanegu ar amrywiaeth nosweithiau misol criw Tyrfe Tawe yn y ganolfan. #tytawe #tyrfe #tyrfetawe #boisyfrenni #abertawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #hwyl #cymraeg
Rhai o weithgareddau Medi/Hydref @tytawe ➡️➡️➡️ #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #abertawe #cymraeg #dysgucymraeg #dysgwyr #clwbdrama #boisyfrenni #sesiwnwerin
Beth am wylio gêm rygbi Cymru V Iwerddon ddydd Sadwrn yma yn Nhŷ Tawe? Bydd y bar yn agor am 2:00 y prynhawn felly dewch yn llu i gefnogi Cymru!! Cic gynta' am 2:30 yp! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏈🍻 #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #rygbicymru #rygbi
Fancy a challenge in September? Beth am ddysgu Cymraeg? Here are the Entry Courses that will be offered by @learncymraegaba @tytawe in September. If you decide to attend a class at Tŷ Tawe you will have the shop and first hand knowledge of all the extra curricular activities available @tytawe to support your learning. ☝️ Remember to use the code CYW19 before the end of August to receive 20% discount on the full price 💻 Search the website for more details: learnwelsh.cymru/sbr ☎️ Call 01792 602070 #tytawe #dysgucymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #canolfangymraegabertawe #learnwelsh #dysgwyr #learners #newlanguage #cymraeg #cymraegwelsh #learncymraegswanseabay #swansea #swanseabay #abertawe #dysguiaith #awrydysgwyr
Lai nag wythnos ers i ni fwynhau noson Tyrfe Tawe wych yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys, daeth y newyddion gwych fod Gwilym wedi cyrraedd rhestr fer Canwr Gwerin y Flwyddyn yng ngwobrau Gwerin Radio 2. Llongyfarchiadau fîl iddo a braf gallu ymfalchïo ein bod yn cynnig nosweithiau yng nghwmni artistiaid gorau Cymru, am ddim, i chi yn Nhŷ Tawe. #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #gwerin #gwilymbowenrhys #tyrfe #tyrfetawe #abertawe
🍺Y cwrw wedi cyrraedd! Iach yw'r haf 'da chynnyrch yr haidd ☀️ Diolch i’r bragwyr lleol @tomoswatkinbrewery 🍻 Dewch yn llu: Gwilym Bowen Rhys, nos Wener yma 26.7.19, 8 o'r gloch! #tyrfetawe #tytawe #canolfangymraegabertawe #cymunedgymraeg #nosonamddim #cyrfe #cwrwcymreig🍺 #dysgucymraeg #nosonwerin #gwerin #cymraeg
Ydy dy wep di ar y wal?! Wrth adnewyddu’r bar/ystafell waelod penderfynwyd creu wal o wynebau Tŷ Tawe i ddathlu’r prysurdeb a’r bobl sy’n creu’r gymuned a’r digwyddiadau Cymraeg hynny sy’n ein tynnu ynghyd yn ein Canolfan. Pan fyddi yno tro nesa’ cymer sbec i weld os wyt ti yno, neu sicrha y byddi yno pan awn ati i ychwanegu haen arall o luniau’n gofnod! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #walweps #wepwal #adnewyddu #murluniau #oriel #cymuned #cymunedgymraeg #abertawe #stori #hanes #digwyddiadau #cofnod #pobl #swansea #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #cortytawe #tyrfetawe #siopsiarad #sioptytawe #gwersicymraeg #cyrfemawrtyrfetawe
Ôl-fflach i noson Tyrfe Tawe arbennig yng nghwmni Tecwyn Ifan, Mai 2016. Yr ystafell yn orlawn, y gwrandawiad yn astud a’r awyrgylch yn un cynnes, braf a Chymraeg. #tytawe #canolfangymraegabertawe #canolfangymraeg #cymunedgymraeg #cymuned #abertawe #tyrfetawe #cymraeg #barnoswener #swansea #swanseawelshcentre #cerddoriaethfyw #acwstig #dysgucymraeg #inca #ydrefwen #efailwen
Y to iau yn cael hwyl dda arni yn arwain yn y Sesiwn Werin nos Wener diwethaf. Cofiwch, cynhelir y Sesiwn ar yr ail nos Wener ym mhob mis. Dewch ag offeryn, dewch i ganu neu Dewch am sgwrs ac i wrando a mwynhau noson Gymraeg a Chymreig ynghanol dinas Abertawe. Croeso cynnes i bawb 🎻🍺🎶 #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #abertawe #gwerin #cerddoriaethwerin #sesiwnwerin #alawon #sgwrs #dysgucymraeg #ymarfercymraeg #cwrwcerddachân #diwylliant #diwylliantcymraeg #traddodiad #traddodiadol #swansea #folk #welshfolk #welshfolkmusic
Ac felly, os oes Cwrw Cymreig o safon ar gael yn Nhŷ Tawe, rhaid wrth wydrau peint, a hanner peint Cymraeg i fwynhau pob diod. Dyluniwyd y logo gan yr artist lleol @arwel_micah ar gyfer criw Tyrfe Tawe sy’n trefnu gwyliau cerddorol a chwrw a nosweithiau acwstig misol yn Nhŷ Tawe. #tytawe #canolfangymraegabertawe #cymraeg #dysgucymraeg #cwrw #cyrfe #cyrfau #beer #cwrwcymreig #gwydrau #abertawe #popethyngymraeg #gwylgwrw #tyrfetawe #gwirfoddoli #barnoswener
‘Allwedd Calon Cwrw Da’ medden nhw, a be’n well ar nos Wener na dewis o gwrw gorau dau fragdy lleol i dwymo’r galon! Cyrfe’r bragdy @tomoswatkinbrewery o Lansamlet sydd gennym yn bennaf yn y bar ac ambell botel gan @gowerbrewery o’r Gŵyr. Cyrfe penigamp - o’r rhai mwya’ golau hyd y rhai tywyll! Beth am ddod i roi cynnig ar un ryw nos Wener neu ar ddiwrnod gêm ryngwladol? #tytawe #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #cwrw #abertawe #bragdy #tomoswatkin #peint #gowerbrewery #cwrwlleol #cwrwcymreig #torrisyched #llymaid #potelogwrw #allweddcaloncwrwda #iechydda #dysgucymraeg #sgwrsgymraeg #swansea #barnoswener
Englyn gan y Prifardd Emyr Lewis i wirfoddolwyr Canolfan Tŷ Tawe. Mae Canolfan fel Tŷ Tawe yn dibynnu’n helaeth ar garedigrwydd ac oriau gwirfoddolwyr - o beintio’r muriau a gwaith adeiladu i weini ☕️ a 🍻🍷🥂 yn y Siop Siarad, caffi CYD a’r nosweithiau yn y bar. #tytawe #canolfantytawe #canolfangymraeg #abertawe #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #cymry #cymraeg #dysgucymraeg #dysgucymraegabertawe #paned #peint #cwrw #swanseawelshcentre #prifardd #englyn #diolch #cymuned #cymunedgymraeg
Ers rhai blynyddoedd bellach mae criw @gomerseion wedi adleoli o’r hen addoldy yn Carleton Terrace ac yn un o ddefnyddwyr selog @tytawe . Yn ogystal â chwrdd ar y Sul, trefnir Cinio Capel yn rheolaidd, a chynhelir y nesa’ ddydd Sul yma 7.7.19 am 1pm. Croeso cynnes i bawb. #tytawe #capelgomer #canolfangymraeg #dysgucymraeg #defnyddiorgymraeg #defnyddiadygymraeg #manaddoli #addoldy #eglwysgymraeg #croesoibawb #abertawe #swansea.
Ar noson braf o haf, mi gafodd @meigwynedd groeso cynnes iawn @tytawe neithiwr. Gwych oedd clywed fersiynau acwstig o’i ganeuon, yr hen a’r newydd, a phawb yn gadael dan wenu. Noson Tyrfe Tawe i’w chofio! #tytawe #canolfangymraeg #canolfangymraegabertawe #dysgucymraeg #cerddoriaeth #cerddoriaethfyw #nosonacwstig #abertawe #cymraeg #swansea #swanseawelshcentre
Yr annwyl @meigwynedd a’r hyfryd ‘Codi Cestyll’ yn swyno’r dorf gynnar ar ddechrau’r set heno yn noson Tyrfe Tawe. #tytawe #abertawe #tyrfe #tyrfetawe #canolfangymraeg #gig #gigcymraeg #swansea #swanseawelshcentre #meigwynedd #cymraeg
Siop Tŷ Tawe, Siop Gymraeg Abertawe ym mlaen y Ganolfan sy’n gwerthu gardiau cyfarch, llyfrau i bawb o bob oed, anrhegion ar gyfer pob achlysur, tegannau plant, nwyddau cartref, gemwaith, printiau lliwgar, crysau-t a llawer mwy. Oriau agor 10-5 Llun - Gwener, 10-3.30 ar ddyddiau Sadwrn. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #abertawe #swansea #cymraeg #canolfangymraeg #swanseawelshcentre #craft #crefftaucymraeg #crefftaucymreig
A dyna ni, yr ystafell yn barod i estyn croeso i wersi, gigs, criw’r Siop Siarad a chaffi CYD, Sesiwn Werin, nosweithiau comedi, Merched y Wawr, Clwb Gwawr, Clwb Llyfrau, Gym Gym Abertawe, tîm Rygbi a thîm pêl-rwyd Cymraeg y Brifysgol, clybiau chwarae amser gwyliau, clwb flogio, Capel Gomer, gemau’r Euros a’r 6 Gwlad, nosweithiau Tyrfe Tawe, darlith neu ddwy, lansio ambell lyfr... And that’s it, a welcome drink for some of the volunteer to celebrate that the multi-purpose room is completed and ready for many a visitor. #tytawe #dysgucymraeg #prifysgolabertawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #abertaweambyth #canolfan #abertawe #swansea #swanseacitycentre
Y gwaith ar waith!! Gwirfoddolwyr crefftus a gweithgar. The transformation team! #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #trawsnewid #cymraeg #cymry #swanseawelshcentre #dysgucymraeg #abertawe #swansea #abertaweambyth #croeso #gwaithtîm
4 blynedd yn ôl fe aeth criw o wirfoddolwyr ati i drawsnewid yr ystafell yng nghefn y llawr isa’ yn @tytawe a’i throi yn ystafell aml-bwrpas. Dyma luniau’r ystafell cyn y trawsnewid a’r prif benseiri, John a Gareth ynghanol yr ymgynghori ar y cynlluniau. 4 years ago a group of volunteers decided to try and transform the downstairs meeting room into a multi purpose venue. #tytawe #canolfangymraeg #cymryabertawe #dysgucymraeg #cymraeg #trawsnewid #gwirfoddoli #gwirfoddolwyr #gwirfoddolwyrygymraeg #abertawe #swansea #swanseawelshcentre
Wynebau heddiw a ddoe Tŷ Tawe. Pan ddaeth hi’n fater o feddwl sut y byddai’n bosib rhoi stamp ar yr adeilad i ddangos i bawb mai Canolfan Gymraeg oedd hon, cysylltodd cyfaill i Dŷ Tawe, John Davies, ag artist ac fe weithiodd y ddau yn ddi-flino i weddnewid y wal fagnolia! Mae blaen y siop wedi newid dros y blynyddoedd hefyd... How do you tell people that Tŷ Tawe is Swansea’s Welsh Centre - put the dragon on it of course! #tytawe #canolfantytawe #cymraeg #abertawe #swansea #welshcentre #cymuned #canolfan #yfaner #draig #yddraiggoch #wal #graffiti #graffiticymraeg #balch #cymrydinesig #cymryabertawe #dysgucymraeg
Lluniau o lansiad llyfr ‘To Stand by the Sickbed’ a gynhaliwyd yn Nhŷ Tawe yn ddiweddar. Copiau o’r llyfr ar gael nawr @sioptytawe Pictures from the launch party of ‘To Stand by the Sickbed’ by Tom Davies at Ty Tawe, Swansea. Sadly, Dr Tom Davies died in January 2019 and didn't get to see his book published. Dr Rosina Davies, Tom's widow, and Dr Brinley Jones (who stepped in and edited the book) led the launch with speakers including Donal Williams, Kim Collins, Gareth Richards, Rhys Morgan and Brinley Jones. ‘A big thank you to the speakers, to Ty Tawe's staff and to all for attending.’ ‘Diolch enfawr i'r siaradwyr, i staff Tŷ Taw ac i bawb am fynychu.’ #lansiad #tostandbythesickbed #tytawe #abertawe #ylolfa #meddygaeth #meddygaethabertawe #haneslleol
Prints hyfryd @nikipilkington ar werth yn y siop ar hyn o bryd... Dewch i fachu un i ddod â fflach o neon i'ch gofod 💚💛🧡
Ail gig grêt yn Noson Gigs Tŷ Tawe nos Wener. Edrych ymlaen at Tafwyl nesaf. 😊❤️
Barod?
Gweithdy Addurno Cacennau / Cake Decorating Workshop #cymraeg #abertawe #swansea
Rhai o’n dysgwyr uwch yn mwynhau clywed am ‘Salem’ a’r wisg Gymreig gyda Cleif Harpwood ar ein cwrs cymunedol, Cwrs Cymru Ddoe a Heddiw, y prynhawn yma.
Diolch i Tyrfa Tawe am rhoid croeso mor cynnes i ni, Y2, nos Wener dwaethaf i ein gig yn Abertawe! Noson dda o ganu a chwara 😁🎻 || Thank you Tyrfa Tawe for giving us, Y2, such a warm welcome for our gig last Friday in Swansea! A good night of singing and playing 😁🎻
‪Cwis ar gyfer dysgwyr Cymraeg yn Nhŷ Tawe #abertawe ar nos Wener, 5 Ebrill am 6:30pm. Mynediad am ddim ac mae croeso i bawb. / Quiz for Welsh learners at Tŷ Tawe on Friday, 5 April at 6:30pm. Free entry and everyone welcome.‬
Os dachi yn yr ardal, fydd deuawd acwstig Y2 yn perfformio yn Ty Tawe heno, 8pm. Cyngerdd am ddim! If you're in the area, acoustic duo Y2 will be performing at Ty Tawe this evening, 8pm. Free admission!
Nos Wener yn Tŷ Tawe, mynediad am ddim!!
Diolch yn fawr i’r dysgwyr ddaeth i’r gweithdy chwiban geiniog dan arweiniad Caradog Jones yn Nhŷ Tawe heno. Noson braf iawn! / Thanks to everyone who came to the penny whistle workshop with Caradog Jones at Tŷ Tawe this evening. 🎼
People I love
‪Dewch i Weithdy Chwiban Geiniog gyda Caradog Jones yn Nhŷ Tawe ar nos Wener, 2 Tachwedd am 6:30pm. Mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i bawb. / Come to a Penny Whistle Workshop with Caradog Jones at Tŷ Tawe on Friday, 2 November at 6:30pm. Free entry and everyone welcome.‬
Aelodau y pwyllgor yn mwynhau yng nghinio croeso Capel Gomer pnawn ‘ma 🍝🍰🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Cwis ar gyfer dysgwyr #cymraeg yn Nhŷ Tawe, #abertawe, ar nos Wener, 5 Hydref am 6:30pm. Mynediad am ddim ac mae croeso i bawb. / Quiz for Welsh learners at Tŷ Tawe on Friday, 5 October at 6:30pm. Free entry and everyone welcome.
CÂN NEWYDD 🐝 🐝🐝 Dyma megis dechre yr albwm newydd 📀... Ma cynulleidfa @sioptytawe ar fin clywed ein perfformiad cynta ni ohoni! #newsong #originalmusic #cânnewydd #newmaterial #sisters #chwiorydd #harmony #harmoni #ynôl #feminism #ffeministiaeth #sorela
Jacs yn Joio Noson Meic Agored heno yn dechrau 7:30yh. Cerddoriaeth gan @niem_band a Luke Clement. Fideo byw yn dechrau yn fuan. Jacs yn Joio Open Mic Night tonight starting at 7:30pm music by @niem_band and Luke Clement. Live stream starting soon. #tytawe #menteriaith #menterabertawe #cerddoriaeth #cymru #band #canu #cymraeg #joio #nosgwener #music #wales #songs #fun #welsh #fridaynight #fridayfeeling
AberDewi 2018 3/3/18 #dyddgwyldewi #abertawe #gorymdaith #dathlu #parêd
Edrych mlaen i rhein heddi ar ol mis o dim siocled, losin, creision, tisienod, bisgedi a pop! Looking forward to these after a month of no chocolate, sweets, crisps, cakes, biscuits and pop! 🍫 🎂 🍰 🍿🍬 @sioptytawe #sioptytawe
#noflashphotographyplease #chroma, #liambevantre, #katiehall, #zacmacey, #menteriaithabertawe, #livebands,#hhaltd,#photographers,#videographers,#imagemakers,#productioncompany,#productionservice,#photofthenight,#swansea,#swansea,#livemusic,#❤️cymru
Lansiad @cylchgrawn_y_stamp 3 - 23/11/17 💜💚 📷 @elangrug
#chroma,#liambevantre,# KatieHall,#ZacMacey,#Menteriaithabertawe, #livebands,#hhaltd,#photographers,#videographers,#imagemakers,#productioncompany,#productionservice,#photofthenight,#swansea,#swansea,#livemusic,#❤️cymru
#cleifharpwood, #geraintcynnan, #menteriaithabertawe, #livebands,#hhaltd,#photographers,#videographers,#imagemakers,#productioncompany,#productionservice,#photofthenight,#swansea,#swansea,#livemusic,#❤️cymru
Tŷ Tawe neithwr Cymru vs Awstralia 🍻💃🏽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Diolch i bawb dath neithwr. Gwelwn ni chi yn Tŷ Tawe fory ar gyfer gêm Cymru vs Awstralia 🖍🍻💃🏽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Lansiad Mawreddog Rhifyn 3
Salm 74 Cod o Dduw... (diolch i @coreyhampton a @catrinruth am y syniad)

Loading