Picpanzee logo Browse Instagram content with Picpanzee

Total Likes 107
Average Likes 6
Total Comments 2
Average Comments 1
Côr Newydd/New Choir!  This will be a mixed choir/Côr cymsyg fydd hwn. It is open to everyone in the community/ Mae’r côr yn agored i bawb yn y gymuned. Gweler y poster isod ar gyfer y manylion/See the poster below for details. #cwmtawe #cwmnedd #swanseavalley #neathvalley #corcymysg #mixedchoir #everyoneiswelcome #croesocynnesibawb #ebcpcwtaweneddacrai #music #cerddoriaeth
Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffi morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels
Llongyfarchiadau i Catrin Jones. Aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Yorath Cwmgiedd am raddio o Brifysgol Aberystwyth a 2:1 yn ei gradd Hanes. Phob bendith i ti wrth i ti gychwyn tuag at y dyfodol Catrin. #graddio #graduated #bahonours #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #prifysgolaberystwyth #hanes #history #cymru #wales #dyfodol #future #jeremiah2911 #ebcpcwtaweneddacrai
Blodau er cof am aelod ffyddlon i’r capel, y diweddar Moira Griffiths.  Flowers in memory of the late Moira Griffiths, a very loyal member of the chapel.  Penblwydd Hapus Moira 🌼🌸🌺#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees Dydd Llun y Pasg 2019. Canu hyfryd unwaith eto”Rhaid i blant rhoi foliant” “Moliant iddo Ef” #cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees, Mrs Siân Richards wrth y llyw ar yr organ. Dydd Llun y Pasg 2019.#cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Gymynfa Ganu Ystradgynlais a’r cylch am 10:30 fory - Croeso cynnes i bawb 🌷🌼
Penblwydd Hapus iawn i Catrin Jones a ddathlodd ei phenblwydd yn 21 ddoe. Mae Catrin yn aelod ffyddlon yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Mae hi wastad yn barod i rhoi ei gorau mewn unrhyw sefyllfa yn y capel.#penblwydd #21 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Dyma fideo o un o’r emynau cafodd ei ganu o yn wasanseth Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Here’s one video of a hymn sung at the World day of Prayer service which took place in Yorath Chapel Cwmgiedd. #capelyorath #cwmgiedd #worlddayofprayer #dyddgweddirbyd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai#emynau #hymns #canuclodidduw#singingpraisestogod #christianity
Peth Lluniau o Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle neithiwr yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Some photos  of the World day of Prayer which took place last night in Yorath Chapel Cwmgiedd.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #dyddgweddirbyd #worlddayofprayer #ebcpcwtaweneddacrai #christianprayer #christianity #powerofprayer #godisgood #duwcariadyw
Dydd Gweddi’r Byd - Mawrth 1af am 6 yh yn Capel Yorath. Croeso cynnes i bawb!! World Prayer Day - 1st of March at 6 pm in Capel Yorath. A warm welcome to all!! #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #worldprayerday #dyddgweddirbyd #mawrth1af #march1st #ebcpcwtaweneddacrai #godisgreat #maeduwyndda
Ddim Cweit y Sydney Harbour Bridge ond dyma fi yn neud y Yorath Facebook Challenge o ganu Calon Lân i dôn The Rose. Not quite the Sydney Harbour Bridge but hear I am doing the Yorath Facebook Challenge to the tune of The Rose. Get your videos in/Danfonwch eich fideos mewn nawr!!!!👍.#notthesydneyharbourbridge #livingroom #yorath #capelyorath #cwmgiedd #calonlan #therose #gairduw  #godisgood #yorathfacebookchallenge #welshrevival #revival
Yorath Facebook Challenge - llefydd i Ganu Calon Lân !!!!/ Places to sing Calon Lân!!!! Dyma, Linda, Rhys ac Eifion aelodau o Gapel Yorath Cwmgiedd yn canu Calon Lân ar Ben Sydney Harbour Bridge yn dechrau fe bant !!!! Here are Linda, Rhys and Eifion members of Yorath Chapel Cwmgiedd on top of the Sydney Harbour Bridge starting it off!!! Please send us your videos and we will share them in the Yorath Facebook page and Instagram. Diolch/Thanks😀👍 #yorath #cwmgiedd #calonlan #welshrevival #godisgood #emyn #welshhymn #sydneyharbourbridge #revival

Loading